top of page

MISSION & VISION

"A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty".

Sir Winston Churchill

extrusion
MISSIE

Onze missie is om onze klanten onze producten en diensten zodanig aan te bieden dat onze klanten tevreden zijn en ons als hun voorkeursleverancier beschouwen

  • Wij willen verpakkingsoplossingen en -diensten creëren die in samenwerking met onze klanten zijn ontwikkeld.

  • Wij streven naar integriteit en eerlijkheid in onze relaties en zullen altijd streven naar open en nauwkeurige communicatie.

  • We willen ons concentreren en specialiseren; op een beperkt aantal producten  en daarbij maximale efficiëntie bereiken, waardoor we onze concurrentievoorsprong behouden.

  • Wij zullen voortdurend onze creativiteit, ervaring en netwerk gebruiken om economische oplossingen te vinden met behoud van de optimale balans tussen prestatie en kosten.

  • Ons doel is om  actief betrokken bij de ontwikkeling van biogebaseerde, niet-oliegebaseerde films en papier als alternatief voor conventionele polymeren  resp. vervang conventionele folies op fossiele basis waar mogelijk door biogebaseerde materialen.

  • Wij willen een goedkope, lean organisatie blijven, die snel en creatief kan reageren op nieuwe marktontwikkelingen en kansen.

 

Samenvattend willen wij blijven:

VISION
INNOVATIEF, CREATIEF, CONCURREREND
bottom of page